Медициналык оптикалык сүрөттөө үчүн оптика

Медициналык оптикалык сүрөттөө - бул эндоскоп, гистероскопия, артроскоп жана риноларингоскоп сыяктуу медициналык колдонмолор үчүн изилдөө сүрөттөө ыкмасы катары жарыкты колдонуу.

SPIE Optics + Photonics, 21 - 25 Август 2022, Бут: 545
Лазердик Тайвань, 24-27-август 2022-жыл, Бут: P1303
Бул веб-сайтты Chrome/Firefox/Safari менен эң жакшы көрүүгө болот.